Map

Bus Stop Map

【Shijo Takakura A stop】Eastbound

City bus

3 Hyakumanben・Kyoto Zokei University
5 Heian-Jingu Shrine・Ginkakuji Temple
11 12 Shijo Kawaramachi・Sanjo Keihan
31 Kumano Jinja Shrine・Iwakura
32 Heian-Jingu Shrine・Ginkakuji Temple

 

Kyoto Bus

15 Takanoshako(Shijo Kawaramachi・Demachiyanagi)
17 Ohara(Shijo Kawaramachi・Demachiyanagi・Yase)

Keihan Bus

83A  Daogo Bus Terminal
85 88C Oyake
87 88 Keihan Rokujizo

 

【Shijo Takakura Bstop】Westbound

City bus

3 Shijo Omiya・Matsuobashi
5 Kyoto Station
11 Uzumasa・Arashiyama・Saga
12 Nijyo Castle・Kinkakuji Temple
31 Shijo Karasuyama・Karasuma Marutamachi
32 Nishikyogoku
46 Nijyo Station・Kamigamao-Jinja Shrine
201 Shijo Omiya・Nijyo Station
203 Shijo Omiya・Kitano Tenmangu Shrine
207 Shijo Omiya・Kyoto Aquarium・Toji Temple
Gion Night Bus    Kyoto Station
(20:00 〜 21:30)

 

 

Kyoto Bus

17 51  Kyoto Station

Keihan BUs

83 Shijo Omiya
83A 85A 87A Shijyo Karasuma

 

【Shijyo Karasuma stop】

Kyoto Bus

51 Demachi Yanagi・Ginkakuji Temple・Mt.Hiesan
72 Arashiyama・Kiyotaki・Uzumasa
73 Arashiyama・Kokedera・Suzumushidera・Uzumasa
75 Arisugawa・Uzumasa
76 77 Arashiyama・Uzumasa

 

Keihan Bus

82 Shijyo Omiya
92 Oyake
93 95 Daigo bus terminal

 

JR Bus

Togano・Shuzan

 

【Shijo KarasumaBstop】Southbound

City bus

5 26 101 Kyoto Station
43 Kuze bashi Higashi zume

Kyoto Bus

17 45 51 72 73 75 76 77 Kyoto Station

JR Bus

Kyoto Station

 

Map around

Breakfast Map